Peter Poelzig na Śląsku - architekt
06.09.2018

Peter Poelzig na Śląsku - architekt

Wydarzenia

W dniach 20-22 sierpnia, na zaproszenie Fundacji Śląsk Wczoraj i Dziś,w Polsce gościł pan Peter Poelzig


Peter Poelziga architekt i wnuk najsłynniejszego niemieckiego architekta przełomu XIX i XX wieku- – Hansa Poelziga.

Hans Poelzig był wykładowcą a później dyrektorem Państwowej Akademii Sztuki i  Rzemiosła Artystycznego we Wrocławiu (słynnego Werkbundu). Zaprojektował wiele słynnych budynków m.in. Pawilon Czterech Kopuł we Wrocławiu i Teatr Wielki w Berlinie. Ponadto był autorem projektu budynku maszynowni oraz elektrowni byłej Kopalni Anna w Pszowie. Zaprojektował także budynek szybu Mauve na terenie Kopalni Marcel w Radlinie(obecnie szyb "Wiktor").Peter Polzig zwiedzał budynki byłej Kopalni Anna w Pszowie oraz czynną Kopalnię Marcel w Radlinie.

-Jestem jest szczęśliwy, że mogę to wszystko zobaczyć, w tak dobrze zachowanym stanie. Zwłaszcza zewnętrzne fasady, zewnętrzne ściany. Szczególnie jestem zadowolony z tego, że to wszystko jest zachowane w całym kompleksie, tak jak dawniej funkcjonowało. -mówił Peter Poelzigo budynkach byłej KWK Pszów.

-Trzeba dać miastu, gminie, trochę czasu, żeby przygotowała koncepcję zagospodarowania całego kompleksu byłej kopalnii to muszą zrobić fachowcy, architekci, czy to polscy, czy niemieccy, którzy już coś takiego robili. Nie można mówić o poszczególnych obiektach, tylko o całym kompleksie.–podkreślał P. Poelzig odpowiadając na pytanie w jaki sposób ocalić dziedzictwo architektonicznej H. Poelziga na terenach byłej Kopalni Anna w Pszowie.

-Mam nadzieję, że jak najwięcej budynków zostanie odrestaurowanych. To dla mnie szczególna podróż. Największym komplementem jaki mogłem usłyszeć było stwierdzenie, że praca mojego dziadka jest ważną częścią dziedzictwa ludzi dziś tu żyjących.–podsumował swoją wizytę P. Poelzig.

W czasie swojego pobytu w Polsce Peter Poelzig zwiedzał także Zabytkową Kopalnię

Ignacy w Rybniku, zespół budynków Nowe Gliwice na terenie byłej Kopalni Gliwice oraz Muzeum Śląskie i Nikiszowiec w Katowicach.


72f4ab-2.jpg2c14a4-3.jpg
FUNDACJA "Śląsk Wczoraj i Dziś"

FUNDACJA „ŚLĄSK WCZORAJ I DZIŚ"

Myślą przewodnią, która towarzyszyła zakładaniu Fundacji, było utworzenie instytucji zajmującej się pozyskiwaniem, rewitalizacją oraz rekonstrukcją zabytkowych obiektów poprzemysłowych Śląska. W odnowionych obiektach Fundacja będzie organizować działalność społeczną, kulturalną i edukacyjną. Takie działanie zwiększy nie tylko atrakcyjność architektoniczną wyremontowanego obiektu, ale także poprawi jakość życia mieszkańców miasta - gminy.