Fabryka Margaryny w Rudzie Śląskiej
21.02.2017

Fabryka Margaryny w Rudzie Śląskiej

Obiekty koncepcyjne

Budynek został zbudowany w 1923r. dla zakładów „Oberschlesiches Fett und Margarinewerke”. Funkcję fabryki margaryny budynek pełnił przez kilka lat. Jeszcze w okresie międzywojennym otwarto w tym miejscu spółkę „Unikor” (Zjednoczone Fabryki Przetworów Mięsa i Tłuszczów). Po drugiej wojnie światowej znajdowały się tam magazyny i kuchnia dla ubogich. Następnie usytuowano w tych budynkach Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane, potem znajdowało się tam Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, które działało w obiekcie do 2007r.


Budynek posiada bardzo interesującą formę architektoniczną. To jeden z najciekawszych na terenie Górnego Śląska przykładów budynku, w którym łączą się: styl o pochodzeniu XIX-wiecznym z unikalną, kojarzącą się z architekturą obronną, dyspozycją bryły.

Źródło zdjęć: Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej


339dfd-fabryka_margaryny2_800x533.jpg34850f-fabryka_margaryny1_640x427.jpg
FUNDACJA "Śląsk Wczoraj i Dziś"

FUNDACJA „ŚLĄSK WCZORAJ I DZIŚ"

Myślą przewodnią, która towarzyszyła zakładaniu Fundacji, było utworzenie instytucji zajmującej się pozyskiwaniem, rewitalizacją oraz rekonstrukcją zabytkowych obiektów poprzemysłowych Śląska. W odnowionych obiektach Fundacja będzie organizować działalność społeczną, kulturalną i edukacyjną. Takie działanie zwiększy nie tylko atrakcyjność architektoniczną wyremontowanego obiektu, ale także poprawi jakość życia mieszkańców miasta - gminy.