Szyb "Andrzej" w Rudzie Śląskiej
20.02.2017

Szyb "Andrzej" w Rudzie Śląskiej

Obiekty koncepcyjne

Budynek Szybu "Andrzej " został wybudowany ok. 1870r. Należał do kopalni "Gotteeegen" (Błogosławieństwo Boże) - obecnie KWK "Pokój". Jest zbudowany w formie baszty na rzucie kwadratu. Wydobycie węgla szybem prowadzono do 1969r. Szyb został zasypany w 1976r., a dwa lata później budynek szybu został wpisany do rejestru zabytków. W 2002r. miasto Ruda Śląska zrealizowało prace renowacyjne i zabezpieczające budynek. Budynek jest własnością miasta Ruda Śląska.


Źródło zdjęć: Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej


FUNDACJA "Śląsk Wczoraj i Dziś"

FUNDACJA „ŚLĄSK WCZORAJ I DZIŚ"

Myślą przewodnią, która towarzyszyła zakładaniu Fundacji, było utworzenie instytucji zajmującej się pozyskiwaniem, rewitalizacją oraz rekonstrukcją zabytkowych obiektów poprzemysłowych Śląska. W odnowionych obiektach Fundacja będzie organizować działalność społeczną, kulturalną i edukacyjną. Takie działanie zwiększy nie tylko atrakcyjność architektoniczną wyremontowanego obiektu, ale także poprawi jakość życia mieszkańców miasta - gminy.