Oferta

Zapraszamy do współpracy


Oferta współpracy

Nasza propozycja dla miast, gmin, powiatów i innych instytucji, to rewitalizacja, odbudowa i remont obiektów poprzemysłowych, które mogą być przekazane Fundacji w różnej formie prawnej, w zależności od wymagań przepisów prawa i woli zbywcy.
Może to się odbyć w ramach:

 • darowizny na realizację celu publicznego, jakim jest opieka nad zabytkami,
 • dzierżawy, z możliwością przekazania Fundacji po zrealizowaniu inwestycji.

Fundacja ze środków własnych lub pozyskanych realizuje rewitalizację obiektów i ich zagospodarowanie na cele pomocy społecznej, oświatowe i kulturalne, które zostaną uzgodnione ze właścicielem nieruchomości.

Odnawiając zdegradowany obiekt, współpracujemy z lokalną społecznością oraz samorządem. Przedstawicielom podmiotów współpracujących z Fundacją, dajemy możliwość nadzorowania oraz kształtowania pracy Fundacji, poprzez uczestnictwo w Radzie Fundacji.

Oferta Fundacji SWIDOferta Fundacji SWIDOferta Fundacji SWIDOferta Fundacji SWID
Oferta Fundacji SWIDOferta Fundacji SWIDOferta Fundacji SWIDOferta Fundacji SWID

Propozycje rewitalizacji

W odnowionych obiektach Fundacja będzie organizować działalność społeczną, kulturalną i edukacyjną. Takie działanie zwiększy nie tylko atrakcyjność architektoniczną wyremontowanego obiektu, ale także poprawi jakość życia mieszkańców miasta - gminy. Przykładowe możliwości zagospodarowania obiektu:

 • dom dziennego pobytu seniora,
 • świetlice terapeutyczne,
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • mieszkania wspomagane,
 • szkoła policealna,
 • szkoła językowa,
 • przestrzeń wystawowa,
 • dom pomocy społecznej,
 • strefa aktywizacji zawodowej,
 • strefa dla lokalnej drobnej przedsiębiorczości,
 • dom seniora.

Dziękuję za poświęcony czas i uwagę. Zapraszam do współpracy z naszą Fundacją.


Obiekty:

Oferta mieszkań "bez barier" REZYDENCJA BIAŁA WIEŻA Katowice Borki

Oferta mieszkań "bez barier" REZYDENCJA BIAŁA WIEŻA Katowice Borki

Oferta

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą mieszkań, dla osób starszych oraz niepełnosprawnych, tzw. „mieszkań bez barier”, którą będziemy realizować w roku 2020.

24.01.2019
FUNDACJA "Śląsk Wczoraj i Dziś"

FUNDACJA „ŚLĄSK WCZORAJ I DZIŚ"

Myślą przewodnią, która towarzyszyła zakładaniu Fundacji, było utworzenie instytucji zajmującej się pozyskiwaniem, rewitalizacją oraz rekonstrukcją zabytkowych obiektów poprzemysłowych Śląska. W odnowionych obiektach Fundacja będzie organizować działalność społeczną, kulturalną i edukacyjną. Takie działanie zwiększy nie tylko atrakcyjność architektoniczną wyremontowanego obiektu, ale także poprawi jakość życia mieszkańców miasta - gminy.