Obiekty

Zrewitalizowane oraz koncepcjne


Wieża Borki w Katowicach

Wieża Borki w Katowicach

Obiekty koncepcyjne

Historia wieży ciśnień zlokalizowanej przy ulicy Janusza Korczaka w Katowicach sięga 1907 roku. Wtedy to w pracowni słynnych na Śląsku architektów Zillmanów powstał projekt wieży w stylu secesji i modernizmu. Budowlę wznoszono w latach 1911-1912. Wykonawcą robót była firma Lolat Eisenbeton Breslau A.G.

22.05.2017
Fabryka Margaryny w Rudzie Śląskiej

Fabryka Margaryny w Rudzie Śląskiej

Obiekty koncepcyjne

Budynek został zbudowany w 1923r. dla zakładów „Oberschlesiches Fett und Margarinewerke”. Funkcję fabryki margaryny budynek pełnił przez kilka lat. Jeszcze w okresie międzywojennym otwarto w tym miejscu spółkę „Unikor” (Zjednoczone Fabryki Przetworów Mięsa i Tłuszczów). Po drugiej wojnie światowej znajdowały się tam magazyny i kuchnia dla ubogich. Następnie usytuowano w tych budynkach Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane, potem znajdowało się tam Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, które działało w obiekcie do 2007r.

21.02.2017
Wieża Wodna w Rudzie Śląskiej

Wieża Wodna w Rudzie Śląskiej

Obiekty koncepcyjne

Wieża wodna zlokalizowana w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu u zbiegu ulic Pokoju i Chorzowskiej, jest jednym z czterech tego typu obiektów na terenie miasta. Wybudowana została około 1900 roku na planie koła o średnicy 13 metrów. Wieża nie posiada wyraźnych cech stylowych. Jest to budynek murowany z cegły pełnej w technologii tradycyjnej, niepodpiwniczony, trzykondygnacyjny, o wysokości 27 metrów, nieotynkowany, z widocznymi blendami.

Zbiornik wody umieszczony wewnątrz wykonany został ze stali. Od góry osłania go tak zwana okrętówka czyli podłoga drewniana na konstrukcji stalowej z profili walcowanych.

Obiekt wpisany jest do ewidencji zabytków Miasta Ruda Śląska.

21.02.2017
Szyb "Andrzej" w Rudzie Śląskiej

Szyb "Andrzej" w Rudzie Śląskiej

Obiekty koncepcyjne

Budynek Szybu "Andrzej " został wybudowany ok. 1870r. Należał do kopalni "Gotteeegen" (Błogosławieństwo Boże) - obecnie KWK "Pokój". Jest zbudowany w formie baszty na rzucie kwadratu. Wydobycie węgla szybem prowadzono do 1969r. Szyb został zasypany w 1976r., a dwa lata później budynek szybu został wpisany do rejestru zabytków. W 2002r. miasto Ruda Śląska zrealizowało prace renowacyjne i zabezpieczające budynek. Budynek jest własnością miasta Ruda Śląska.

20.02.2017
Galeria Kupiecka "OCZKO" w Myszkowie

Galeria Kupiecka "OCZKO" w Myszkowie

Zrewitalizowane obiekty

W miejscu zrujnowanych hal przemysłowych byłych zakładów: MYSTAL i WARTEX, w których znajdowało się miejskie targowisko, przy ul. Kościuszki 12 w Myszkowie, w 2011 roku została otwarta Galeria Kupiecka "OCZKO".

19.02.2017
FUNDACJA "Śląsk Wczoraj i Dziś"

FUNDACJA „ŚLĄSK WCZORAJ I DZIŚ"

Myślą przewodnią, która towarzyszyła zakładaniu Fundacji, było utworzenie instytucji zajmującej się pozyskiwaniem, rewitalizacją oraz rekonstrukcją zabytkowych obiektów poprzemysłowych Śląska. W odnowionych obiektach Fundacja będzie organizować działalność społeczną, kulturalną i edukacyjną. Takie działanie zwiększy nie tylko atrakcyjność architektoniczną wyremontowanego obiektu, ale także poprawi jakość życia mieszkańców miasta - gminy.