Miejsce I - Kuks
06.03.2023

Miejsce I - Kuks

Wydarzenia

Konkurs studencki "Centrum Kultury i Rekreacji Wieża Borki - projekt koncepcyjny adaptacji i modernizacji dawnej wieży wodnej w Katowicach wraz z zagospodarowaniem pobliskich terenów zielonych".

inż. arch. Julia Giżewska
inż. arch. Paweł Białas
prowadzący: dr inż. arch. Karolina Chodura5ef514-0__naglowek_podstawowy_v3.jpgc3fd7a-2__000000_1_18.jpg0d1415-3__000000_1_15.jpg539249-4__000000_1_17.jpgb5dc68-7__000000_3_09.jpgd0535e-8___000000_2_03.jpg20d34a-9___000000_3_34.jpg5a2b3a-10_000000_3_39.jpg058be6-11_000000_2_06.jpg7a95cb-12_000000_3_24.jpga9bfc0-13_000000_3_30.jpgd83d92-14_000000_3_31.jpg2b7e03-15_000000_3_36.jpg84df68-16__000000_3_13.jpgb2ee78-17__000000_3_21.jpg3590e7-18_000000_3_17.jpg1556e1-19_000000_1_22.jpgf72cbd-20_000000_1_26.jpg
FUNDACJA "Śląsk Wczoraj i Dziś"

FUNDACJA „ŚLĄSK WCZORAJ I DZIŚ"

Myślą przewodnią, która towarzyszyła zakładaniu Fundacji, było utworzenie instytucji zajmującej się pozyskiwaniem, rewitalizacją oraz rekonstrukcją zabytkowych obiektów poprzemysłowych Śląska. W odnowionych obiektach Fundacja będzie organizować działalność społeczną, kulturalną i edukacyjną. Takie działanie zwiększy nie tylko atrakcyjność architektoniczną wyremontowanego obiektu, ale także poprawi jakość życia mieszkańców miasta - gminy.