Miejsce III - Kręgi Kultury
06.03.2023

Miejsce III - Kręgi Kultury

Wydarzenia

Konkurs studencki "Centrum Kultury i Rekreacji Wieża Borki - projekt koncepcyjny adaptacji i modernizacji dawnej wieży wodnej w Katowicach wraz z zagospodarowaniem pobliskich terenów zielonych".

inż. arch. Julia Owsińska
inż. arch. Paweł Aleksy
prowadzący: dr inż. arch. Karolina Choduraa8a2e7-2__001320_1_06.jpge4136c-3__001320_1_07.jpg8cf206-4__001320_1_08.jpg9545aa-5__001320_1_09.jpg14f262-6__001320_1_11.jpgf203e8-7__001320_1_04.jpg96ed16-8__001320_1_10.jpg181b7d-9__001320_1_12.jpg7fa999-10_001320_2_05.jpgadc647-11_001320_2_04.jpg0633f5-12_001320_2_03.jpg7dc300-13_001320_3_04.jpg4b7f98-14_001320_3_09.jpga05977-15_001320_3_05.jpgd79988-16_001320_3_06.jpg4b82ab-18_001320_1_02.jpgf08bc4-19_001320_2_02.jpg498da2-20_001320_3_03.jpg
FUNDACJA "Śląsk Wczoraj i Dziś"

FUNDACJA „ŚLĄSK WCZORAJ I DZIŚ"

Myślą przewodnią, która towarzyszyła zakładaniu Fundacji, było utworzenie instytucji zajmującej się pozyskiwaniem, rewitalizacją oraz rekonstrukcją zabytkowych obiektów poprzemysłowych Śląska. W odnowionych obiektach Fundacja będzie organizować działalność społeczną, kulturalną i edukacyjną. Takie działanie zwiększy nie tylko atrakcyjność architektoniczną wyremontowanego obiektu, ale także poprawi jakość życia mieszkańców miasta - gminy.