Pieśń Ziemi Śląskiej
16.12.2022

Pieśń Ziemi Śląskiej

WydarzeniaWszelkie prawa autorskie są własnością Fundacji "Śląsk wczoraj i dziś". Utwór może być udostępniony nieodpłatnie i nie podlega opłacie ZAiKS etc.. Osoby oraz podmioty zainteresowane odtworzeniem utworu proszone są o kontakt z Fundacją pod nr tel. 608 678 678.

Tekst do druku: Tekst - Pieśń Ziemi Śląskiej

PIEŚŃ ZIEMI ŚLĄSKIEJ
   
Rec. W tym samym miejscu jestem po latach,
  A we wspomnieniach obraz  wciąż barwny.
  Wszystko jak żywe do mnie powraca…
  Widzę wyraźnie dom mój, Śląsk dawny.
   
  I jestem wdzięczny tej Śląskiej Ziemi
  Za każdą mą radość i każdy trud.
  Uczucia tego już nic nie zmieni,
  Bo wszystko to działo się właśnie tu...
   
I Na Śląskiej Ziemi życie płynie,
  Gdzie duch ochoczy, gdzie brat bratem;
  Bo z tego nasza Ziemia słynie,
  Każdy każdemu jest kamratem.
   
II Pieśń niesie się przy węgla ścianie,
  Choć niewygoda, znój i ból.
  Pot płynie z czoła nieprzerwanie,
  Bo to jest czarnej ziemi sól.
   
   
Ref. To Śląska Ziemia jest! Nasz rodzinny kraj!
  My jesteśmy stąd! Tu jest nasz dom!
   
III Jest orzeł nasz niepokonany,
  Na Śląskiej Ziemi, zawsze z nami.
  Jest słońce, które świeci wszystkim,
  Tym, co daleko i tym bliskim.
   
   
Rec. Dziś śpiewamy prosto z serca,
  Bo życie nasze to Śląska Ziemia.
  To dla niej wciąż się chcemy trudzić,
  Zasypiać tutaj i tu się budzić.
   
IV Na Śląskiej Ziemi wiara w Boga
  Jest silna tak, jak stare drzewa.
  Nie tylko kiedy przyjdzie trwoga,
  Na chwałę Bogu każdy śpiewa.
   
V Pieśń niesie się od Góry Anny,
  A słychać dobrze ją  z daleka.
  Do śpiewu wszyscy razem stańmy,
  By słychać było aż do Piekar.
   
   
Ref. To Śląska Ziemia jest! Nasz rodzinny kraj!
  My jesteśmy stąd! Tu jest nasz dom!
   
   
VI Na Śląskiej Ziemi, gdzie po przodkach
  Hałdy zielenią się pokryły,
  Miłość do Śląska kwitnie w oczach -
   - Tego się dzieci nauczyły!

FUNDACJA "Śląsk Wczoraj i Dziś"

FUNDACJA „ŚLĄSK WCZORAJ I DZIŚ"

Myślą przewodnią, która towarzyszyła zakładaniu Fundacji, było utworzenie instytucji zajmującej się pozyskiwaniem, rewitalizacją oraz rekonstrukcją zabytkowych obiektów poprzemysłowych Śląska. W odnowionych obiektach Fundacja będzie organizować działalność społeczną, kulturalną i edukacyjną. Takie działanie zwiększy nie tylko atrakcyjność architektoniczną wyremontowanego obiektu, ale także poprawi jakość życia mieszkańców miasta - gminy.